Palpites

Apostas NFL - Palpites

sexta-feira, agosto 17, 2018

Atlanta vs Kansas City

PlacarHandicap
Atlanta23.01.5
Kansas City20.2-1.5
TotalMenos43.5

Detroit vs NY Giants

PlacarHandicap
Detroit27.6-3
NY Giants15.73
TotalMais40.5

Cleveland vs Buffalo

PlacarHandicap
Cleveland24.3-3
Buffalo17.73
TotalMenos42.5

Carolina vs Miami

PlacarHandicap
Carolina28.9-3
Miami17.63
TotalMais42

New Orleans vs Arizona

PlacarHandicap
New Orleans27.7-5.5
Arizona13.65.5
TotalMenos42

sábado, agosto 18, 2018

Minnesota vs Jacksonville

PlacarHandicap
Minnesota30.0-4
Jacksonville13.64
TotalMais40.5

LA Rams vs Oakland

PlacarHandicap
LA Rams22.2-1
Oakland18.01
TotalMais38.5

Dallas vs Cincinnati

PlacarHandicap
Dallas31.4-3
Cincinnati11.33
TotalMais41.5

Tennessee vs Tampa Bay

PlacarHandicap
Tennessee26.7-3
Tampa Bay21.63
TotalMais41

Houston vs San Francisco

PlacarHandicap
Houston17.9-2.5
San Francisco27.42.5
TotalMais41.5

Denver vs Chicago

PlacarHandicap
Denver21.6-3
Chicago17.23
TotalMenos42.5

LA Chargers vs Seattle

PlacarHandicap
LA Chargers29.5-3
Seattle9.83
TotalMenos39.5

segunda-feira, agosto 20, 2018

Indianapolis vs Baltimore

PlacarHandicap
Indianapolis17.5-1
Baltimore22.41
TotalMenos43