Palpites

Apostas Basquete - Palpites

quarta-feira, março 11, 2020

Philadelphia vs Detroit

PlacarHandicap
Philadelphia118.1-12
Detroit102.112
TotalMais209.5

Miami vs Charlotte

PlacarHandicap
Miami114.8-11
Charlotte100.611
TotalMais206.5

Atlanta vs New York

PlacarHandicap
Atlanta117.6-5
New York119.15
TotalMais232.5

Dallas vs Denver

PlacarHandicap
Dallas117.32.5
Denver105.3-2.5
TotalMais220.5